-20%
Ez a tanulmánykötet, amely egy néhány éve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészkarán megrendezett tudományos konferencia eredményeit gondolja tovább, magyar nyelven először ad áttekintést e korszakos mű korabeli jelentőségéről, különböző ...
2 480 Ft
(620 Ft megtakarítás)
-20%
Ha az esztétikai tudás máig megjelent egésze történeti képződmény, az újkori modernség kultúrájának egyik funkciója, akkor a tudásnak ezt az alakzatát feltételei nélkül vizsgálni éppoly hiba volna, mint valami egységes ...
1 840 Ft
(460 Ft megtakarítás)
-20%
"Haldokló hattyú - szép emlékezet. Mintha Petőfi metaforája lenne a vezető motívuma L. Simon László új könyvének. Úgy bukkan fel a szövegben, az egyes irodalmi esszék szövetében, majd tágasabban, a ...
2 320 Ft
(580 Ft megtakarítás)
-20%
"Ez a könyv Macuo Basó hat útinaplójának első magyar nyelvű fordítása. A hat naplóból öt klasszikus útinapló, hiszen az utazás közben, a látvány hatására születtek a versek és a prózai ...
1 680 Ft
(420 Ft megtakarítás)
-20%
A 18. századi mesterkedő költészeti hagyomány egyik, Weöres Sándor által is megidézett kulcsfigurája, az erdélyi református lelkész Gyöngyössi János (1741-1818) leginkább, mint a leoninus versforma első, sokszor kigúnyolt védelmezője ismert ...
2 160 Ft
(540 Ft megtakarítás)
-20%
A kötetben Bakonyi István kortárs írókról, költőkről szóló tanulmányait, esszéit, alkalmi írásait olvashatjuk. ...
1 280 Ft
(320 Ft megtakarítás)
-20%
Kerényi Ferenc első -és sajnálatos módon már posztumusz- tanulmánykötetébe több évtizedes irodalom- és színháztörténeti munkásságából válogatott be tanulmányokat, reprezentatív módon tükrözve kutatói érdeklődésének változatos irányait és vizsgálódásainak módszertani sokszínűségét. ...
2 080 Ft
(520 Ft megtakarítás)
-20%
A Kortárs költők kincsestára sorozatban a napjainkban immár sok kötetes életművel rendelkező költők versei kerülnek megjelentetésre. ...
1 760 Ft
(440 Ft megtakarítás)
-20%
E kötetben az 1750 és 1869 közötti időszak Japánnal kapcsolatos magyar nyelvű írásai olvashatók: fordítások, átvételek és kompilációk, amelyek között nem egy önálló munka eredménye. ...
3 192 Ft
(798 Ft megtakarítás)
-20%
Ebben a tanulmánykötetben a klasszikus, modern, posztmodern és az avantgárd alkotói attitűd a legtermészetesebb módon kapcsolódik össze. Egyetlen kötetben kap ugyanis helyet hét "színkép": Móricz Zsigmond, Nagy Gáspár, az erdélyi ...
1 520 Ft
(380 Ft megtakarítás)
Legutóbb megtekintett könyvek