-50%
A kötet Hérodianos, a Kr. u. 3. században élt görög szerző Róma történetéről szóló munkáját tartalmazza. A szerző Róma császárkori történetét, a Kr. u. 180-238 közötti időszakot tárgyalja. Számos történelmi ...
1 600 Ft
(1600 Ft megtakarítás)
-10%
A "Magyar polgári eljárásjog" egy kötetbe sűríti össze azokat az ismereteket, amelyeket egy joghallgatónak a polgári perről, a bírósági végrehajtásról vagy az alternatív vitakezelés különböző formáiról tudnia kell. A tankönyv ...
5 400 Ft
(600 Ft megtakarítás)
-20%
Az Osiris diákkönyvtár sorozat újabb kötetében Karinthy Frigyes klasszikus regényét olvashatjuk. ...
784 Ft
(196 Ft megtakarítás)
-20%
Mikes Kelemen irodalmunk egyik legkiemelkedőbb alakja volt. Törökországi levelek című művét nem Magyarországon, hanem Rodostóban, Rákóczi inasaként írta a fejedelem ösztönzésére. A műnek eredetileg nem Törökországi levelek volt a címe. ...
712 Ft
(178 Ft megtakarítás)
-10%
A könyv bevezetést nyújt az uniós költségvetés rejtelmeibe, integrációelméleti vizsgálódás mellett bemutatja a közösségi költségvetés elveit, a pénzügyi perspektíva sajátosságait, a költségvetés kiadási szerkezetét, a saját források rendszerét, összeveti az ...
2 682 Ft
(298 Ft megtakarítás)
-20%
A szerelemről alkotott vélekedéseinket - miszerint egy sötét verem, ráadásul vak is - hamarosan kiegészítjük azzal a megállapítással, hogy a szerelem nedves. Sőt nemcsak a szerelem az, hanem, amennyiben beszélünk ...
1 584 Ft
(396 Ft megtakarítás)
-20%
A kötet azt a bonyolult nemzetközi folyamatot mutatja be, amelynek során az integráció a kül- és biztonságpolitika változó tartalmú kihívásaival, a nagyhatalmi és tagállami érdekellentétek szövevényével és a külpolitikai koordináció ...
3 424 Ft
(856 Ft megtakarítás)
-20%
Sámánok - különféle neveken, de hasonló jellemzőkkel és szerepben - a világ szinte minden archaikus kultúrájában léteztek, és léteznek sokfelé ma is. Mircea Eliade az első, aki ezt az igen ...
2 224 Ft
(556 Ft megtakarítás)
-20%
François Rabelais életműve közel félezred múltán is őrzi eredetiségét, frissességét: benne van az egész világ kiforgatva, feje tetejére állítva, összekeverve, újra kirakva, tükrözve, torzítva. Könyvében jószerivel minden ott van, amit ...
784 Ft
(196 Ft megtakarítás)

<<

<

1

Legutóbb megtekintett könyvek