-20%
2 232 Ft
(558 Ft megtakarítás)
-20%
A kötet egy magyarországi rabbi, művészettörténész életének szegmenseibe, gondolatvilágának hátterébe, az aktualitások iránt érdeklődő ember életébe szeretne betekintést engedni. A zsidóság vallási rendszere melletti elkötelezett, vívódó ember osztja meg világképét ...
1 920 Ft
(480 Ft megtakarítás)
-20%
Sok ember gondolja még ma is azt, hogy a Biblia egy száraz, unalmas, olvashatatlan betűtenger, amit ugyan illik megvásárolni, mert egy a kötelező olvasmányok közül, de elolvasni- lehetetlen. Pedig a ...
1 592 Ft
(398 Ft megtakarítás)
-20%
"Az emberek imádságra vágynak. Az imádságról szóló teológiai munkákban nincs hiány. Vannak köztük nagyon jók is. De vajon hol találkozunk tanúságtétellel? Önmagáról senki sem beszél szívesen. Az ima forrásvidéke amúgy ...
2 056 Ft
(514 Ft megtakarítás)
-20%
Páduai Szent Antal - akit a keresztény történelem egyik legnépszerűbb szentjének tartanak - cselekedeteinek csodákban bővelkedő gyűjteménye méltán kerülhetett bele a Sugárzó Életek könyvsorozatba. E történetcsokor egyszerre misztikus és felemelő ...
1 832 Ft
(458 Ft megtakarítás)
-20%
A könyv egyik alapvető kérdése és megírásának célja az volt, hogy hogyan lehetnek a zsoltárok a hit megfogalmazódásai a hívő közösség számára, s hol érintkeznek a hétköznapi élet dinamikájával. A ...
720 Ft
(180 Ft megtakarítás)
-20%
Egy gyakorló lelkipásztor ír arról, amit hivatása gyakorlása közben, a személyes kapcsolat során megtapasztalt. A kötet érdekessége, hogy minden fejezetet egy, a szerző gyülekezetébe járó fiatalnak a halál kérdésével kapcsolatban ...
960 Ft
(240 Ft megtakarítás)
-20%
A reformáció történetének lényeges alkotórésze a Kálvin által fémjelzett, franciaországi evangéliumi mozgalom. Igaz és öntudatos keresztyének története. A hugenották hitét a katolikus Franciaországban nem tűrték meg, a 16. század közepétől ...
1 760 Ft
(440 Ft megtakarítás)
-20%
A hiánypótló kézikönyv célja a vallások egymással összevethető vonásainak bemutatása. Egyetlen vallást sem helyez a többiek fölé, objektív megközelítéssel hivatkozik a témában hozzáférhető munkák eredményeire. Ugyanígy nem állít fel fontossági ...
2 240 Ft
(560 Ft megtakarítás)
-20%
Az értelmiségi csoportokkal foglalkozó kutatások konjunktúrája után joggal fogalmazódik meg a sajátosan vallásos, az egyházhoz, mint intézményhez szabadon kötődő értelmiségi csoport leíró megközelítéséhez alkalmazandó módszer kérdése. A kötet három szempont ...
1 744 Ft
(436 Ft megtakarítás)
-20%
Azok a fiatalok és kevésbé ifjak, akik Taizé dombján egymást váltják a nemzetközi találkozókon, gyakorta tesznek fel hitükre vonatkozó kérdéseket. Ez a könyv a Taizében gyakran felmerülő kérdésekkel kapcsolatos rövid ...
960 Ft
(240 Ft megtakarítás)
-20%
"Pszichoterápia s teológia, tudomány és hit oly sokáig és oly hiábavalóan hadakoztak és mellőzték egymást, hogy megérett az idő egy nyílt beszélgetésre azok között, akik az ember üdvözülésének és gyógyulásának ...
1 200 Ft
(300 Ft megtakarítás)

16

Legutóbb megtekintett könyvek