-20%
A Magyar Választáskutatási Program 2002-ben, a Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány keretében jött létre, Sándor Péter kezdeményezésére. Ez a CD a program keretében 2003 és 2009 között készült kutatási ...
3 920 Ft
(980 Ft megtakarítás)
-20%
"A könyv azt mutatja be, hogy az emberek szabadságvágyának köszönhetően miként bukott meg a kommunizmus, és miként egyesült újra Európa. 1989 hősei a szabadságra vágyó emberek és nem a szovjet ...
2 320 Ft
(580 Ft megtakarítás)
-20%
A törvényszegéstől az ígéretek megszegéséig: hogyan hazudunk, és hogyan bukhatunk le? Izgalmas fejezettel, az érzelmek és a nonverbális kommunikáció terén végzett kutatásainak legfrissebb eredményeivel bővült Paul Ekman világszerte nagy sikerű könyve, ...
3 184 Ft
(796 Ft megtakarítás)
-10%
2 363 Ft
(263 Ft megtakarítás)
-20%
A kötet a magyar jobboldal elmúlt két évtizedének történetét öleli fel. Az elemzés mindenekelőtt a nemzeti-, keresztény-, jobbközép pártok egymás közötti viszonyának összefüggéseire irányul; ennek keretében a rendszerváltás utáni magyar ...
2 080 Ft
(520 Ft megtakarítás)
-20%
"A könyvbe foglalt írások sokfelé irányuló, de azonos vagy rokon gondolati centrumról árulkodó gondolatmenetei a 20. század első felének magyar irodalom- és művelődéstörténetét járják körül." (A szerző) ...
2 000 Ft
(500 Ft megtakarítás)
-10%
Több mint tíz évvel a regionalizálás hivatalos programmá válása óta a régió Magyarországon már politikai színtér lehetne: keretei között közhatalmi döntések születhetnének, és ezeket a döntéseket a régió különböző jellegű ...
2 363 Ft
(263 Ft megtakarítás)
-20%
A könyv tárgya a nemzetközi politika világa, amely a modern történelemben mindig meghatározó módon befolyásolta nemzeti lehetőségeinket. Pontos ismerete, trendjeinek illúziótlan számbavétele híján ma sem mérhetjük be reálisan mozgásterünket. ...
2 080 Ft
(520 Ft megtakarítás)
-10%
Öt előadás Berlinben 1911. október 31-december 5. közötti időben ...
1 530 Ft
(170 Ft megtakarítás)
-20%
A sorozat 5. kötete egyetlen szerző munkásságát járja körül. A kultikus prózaíró, Philip K. Dick alkotásai példátlan módon ölelik fel a 20. század kezdeményezéseit, amennyiben kapcsolódnak a science fiction klasszikus ...
2 320 Ft
(580 Ft megtakarítás)
-20%
Carl Sagan csil­la­gász volt, a Föl­dön kí­vü­li élet ku­ta­tó­ja, és épp ez a sa­já­tos hely­zet okoz­za, hogy utol­só, 1995-ös köny­vé­ben a világ je­len­sé­ge­i­re kre­ált tu­do­mány­ta­lan ál­ma­gya­rá­za­tok ellen emel szót. Vé­gig­te­kint ...
3 120 Ft
(780 Ft megtakarítás)
-20%
1 352 Ft
(338 Ft megtakarítás)

39

Legutóbb megtekintett könyvek