-20%
A kötet a magyar jobboldal elmúlt két évtizedének történetét öleli fel. Az elemzés mindenekelőtt a nemzeti-, keresztény-, jobbközép pártok egymás közötti viszonyának összefüggéseire irányul; ennek keretében a rendszerváltás utáni magyar ...
2 080 Ft
(520 Ft megtakarítás)
-20%
"A könyvbe foglalt írások sokfelé irányuló, de azonos vagy rokon gondolati centrumról árulkodó gondolatmenetei a 20. század első felének magyar irodalom- és művelődéstörténetét járják körül." (A szerző) ...
2 000 Ft
(500 Ft megtakarítás)
-10%
Több mint tíz évvel a regionalizálás hivatalos programmá válása óta a régió Magyarországon már politikai színtér lehetne: keretei között közhatalmi döntések születhetnének, és ezeket a döntéseket a régió különböző jellegű ...
2 363 Ft
(263 Ft megtakarítás)
-20%
A könyv tárgya a nemzetközi politika világa, amely a modern történelemben mindig meghatározó módon befolyásolta nemzeti lehetőségeinket. Pontos ismerete, trendjeinek illúziótlan számbavétele híján ma sem mérhetjük be reálisan mozgásterünket. ...
2 080 Ft
(520 Ft megtakarítás)
-10%
Öt előadás Berlinben 1911. október 31-december 5. közötti időben ...
1 530 Ft
(170 Ft megtakarítás)
-20%
A sorozat 5. kötete egyetlen szerző munkásságát járja körül. A kultikus prózaíró, Philip K. Dick alkotásai példátlan módon ölelik fel a 20. század kezdeményezéseit, amennyiben kapcsolódnak a science fiction klasszikus ...
2 320 Ft
(580 Ft megtakarítás)
-20%
Carl Sagan csil­la­gász volt, a Föl­dön kí­vü­li élet ku­ta­tó­ja, és épp ez a sa­já­tos hely­zet okoz­za, hogy utol­só, 1995-ös köny­vé­ben a világ je­len­sé­ge­i­re kre­ált tu­do­mány­ta­lan ál­ma­gya­rá­za­tok ellen emel szót. Vé­gig­te­kint ...
3 120 Ft
(780 Ft megtakarítás)
-20%
1 352 Ft
(338 Ft megtakarítás)
-20%
"A magyar nyelv szótárát, népszerű nevén a Czuczor-Fogarasi szótárt már megjelenésekor többen támadták, majd hosszú időn át méltatlanul elhallgatták, napjainkban viszont sokan mindenre pontos feleletet adó bibliának tekintik. Az igazság ...
6 392 Ft
(1598 Ft megtakarítás)
-20%
A könyv célja, hogy alapfokú, szisztematikus áttekintést nyújtson az emberi viselkedés és gondolkodás evolúciós összetevőiről, mozgatórugóiról. Ebben a tárgyban magyar nyelven már jelentek meg tankönyvek, továbbá ismeretterjesztő, népszerűsítő kiadványok, de ...
2 800 Ft
(700 Ft megtakarítás)
-20%
"Lencsevégre kaptam egy képet a budapesti Hősök terén: a Fesztiválzenekar ünnepi szabadtéri koncertje alatt egy lány a földön ülve elmélyülten olvasott egy könyvet. Nem amolyan karcsú, utazásra való kiadványt, hanem ...
1 200 Ft
(300 Ft megtakarítás)
-10%
Ez a szórakoztató és ugyanakkor mélyen elgondolkodtató könyv a kongruens, őszinte és hiteles viselkedés módozatait szeretné megtanítani a metakommunikációs technika segítségével. A magatartás üzenete felülírja a szavak üzenetét. A metakommunikáció, mint ...
2 340 Ft
(260 Ft megtakarítás)

39

Legutóbb megtekintett könyvek