-20%
Az 1970-es évektől kezdődően a nyugati színházkultúrákban egyre inkább háttérbe szorul a színház irodalmi szerepe és meghatározóvá válik esemény jellege. Ennek kapcsán átértékelődik a dráma szerepe is: a színházi esemény ...
2 400 Ft
(600 Ft megtakarítás)
-20%
Gauguin életének esszenciája saját elveszett paradicsomának felkutatása: rátalálás arra a helyre, ahol a művészetből meg tud élni, és szabadon élhet szenvedélyének. A M-érték Kiadó e sorozatával a festészet néhány kiemelkedő, iskolateremtő ...
2 799 Ft
(700 Ft megtakarítás)
-20%
A 20. századi művészet 1907-ben született meg, amikor Pablo Picasso megfestette Az avignoni kisasszonyokat - műve egyidejűleg szakított a múlttal és jelölte ki a művészet későbbi fejlődésének egyik legfontosabb útját. ...
4 796 Ft
(1199 Ft megtakarítás)
-20%
A 19. század végén és a 20. század elején a szecessziós mozgalom élénk szellemisége megújulást hozott Európa és az Egyesült Államok művészeti és kulturális életébe. Számtalan néven, más-más értelmezésben jelent ...
4 796 Ft
(1199 Ft megtakarítás)
-20%
Az emberiség múltjának egyetlen kultúrája sem hagyott hátra annyi impozáns, lenyűgöző, ugyanakkor "embertelen" emléket, mint az egyiptomi. Az ókori Egyiptomban a művészet nem az embert jelenítette meg, hanem életteliségében és ...
4 796 Ft
(1199 Ft megtakarítás)
-20%
A 14-16. század egész Európát átfogó szellemi és kulturális mozgalma, a reneszánsz az irodalom és a művészetek virágkora volt, és elindította azt a folyamatot, amelyben a középkor világa után kibontakozott ...
4 796 Ft
(1199 Ft megtakarítás)
-20%
A kötet az építészet, a szobrászat és a festészet történetét az adott kor társadalmi-politikai-vallási-kulturális kapcsolatainak függvényeként tárgyalja. Az őskortól a középkor végéig követi nyomon a vezető képzőművészeti ágak formanyelvének alakulását, ...
3 040 Ft
(760 Ft megtakarítás)
-20%
"Hogy miféle könyv ez? Hát vannak benne drámák. Zömében hangjátékok persze. Mert ilyeneket szoktam néha írni. Lehet, hogy ezen sokan meglepődnek. Íróként sokan nem ismernek engem. Én végül is színész vagyok. ...
2 320 Ft
(580 Ft megtakarítás)
-20%
Ez a kötet megszólító tekintetek viszonzásaként született. A kötetben szereplő (fenomenológiai és esztétikai) megközelítések célja, hogy önmagukon túlra más szövegek és képek felé irányítsák a figyelmet. Mi kapcsolja mégis össze ...
1 520 Ft
(380 Ft megtakarítás)
-20%
2 880 Ft
(720 Ft megtakarítás)
-20%
"Azt gondolom, hogy Maurits modernsége hitelesen és biztatóan közelít meg egy művi szenvelgések nélküli holnap friss konzervativizmusát. Vagyis a teljes élet és látás újra, avagy végre felfedezhető meztelenségét. Egyszóval, egy ...
3 192 Ft
(798 Ft megtakarítás)
-20%
Az olvasó előtt fekvő kötet az elekroakusztikus- és digitális zene kultúrájába enged betekintést. A jól átlátható, tematikus blokkokba szedett szövegek nem pusztán a jelzett terület történeti, elméleti megközelítését vázolják fel, ...
2 632 Ft
(658 Ft megtakarítás)

17

Legutóbb megtekintett könyvek